สภาพภูมิอากาศของโลกโดยปกติแล้วอย่างที่เรารู้กันว่าก็จะมีช่วงฤดูกาลต่างๆ สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเป็นสิ่งที่น่าทึ่งสำหรับโลกใบนี้ อย่างไรก็ตามด้วยปัจจัยแวดล้อมหลายๆ อย่างทำให้โลกของเราเองสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพอากาศได้มากขึ้นทุกวัน และนี่คือ 10 สาเหตุสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ

 1. พลังงานของดวงอาทิตย์เกิดการเปลี่ยนแปลง – ปกติแล้วดวงอาทิตย์จะแผ่รังสีความร้อนมายังโลกแต่เมื่อไม่สามารถที่จะดึงความร้อนนั้นกลับออกไปได้จากปัญหาก๊าซเรือนกระจกทำให้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน
 2. การระเบิดขึ้นของภูเขาไฟ – เมื่อเกิดการระเบิดขึ้นพวกเถ้าถ่าน ก๊าซในภูเขาไฟ ฝุ่นละอองต่างๆ จะถูกปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเป็นจำนวนมากซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกอย่างชัดเจน
 3. การใช้พลังงานของมนุษย์มากเกินความจำเป็น – ยิ่งใช้พลังงานมากเท่าไหร่ก๊าซที่ถูกปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศของโลกก็ยิ่งมีมากขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะต่างๆ ของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ยิ่งใช้มากอากาศก็เปลี่ยนแปลงมาก
 4. การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม – ถือว่าการใช้พลังงานในครัวเรือนดูด้อยไปเลยเมื่อเจอกับการใช้พลังงานของระบบอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญเช่นเดียวกันในการทำให้โลกมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
 5. การตัดไม้ทำลายป่า – นี่ก็จัดเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพราะยิ่งต้นไม้ลดน้อยลงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะมีเพิ่มมากขึ้น และส่งผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศของโลกก็เปลี่ยนแปลงไป
 6. การบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติ – ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้หรือทะเลยิ่งมีมนุษย์บุกรุกเข้าไปมากเท่าไหร่ก็เท่ากับว่าทำลายความเป็นธรรมชาติมากขึ้นและส่งผลทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
 7. เกี่ยวกับการขนส่งและยานพาหนะ – ก๊าซพิษจากท่อไอเสียในยานพาหนะประเภทต่างๆ ส่งผลโดยตรงเช่นเดียวกันกับภาวะโลกร้อนและสภาพอากาศซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากในอนาคตที่แนวโน้มการใช้ยานพาหนะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
 8. การเปลี่ยนแปลงในด้านของระบบการเกษตร – การใช้ยาฆ่าแมลงเพิ่มมากขึ้น หรือการใช้เครื่องจักรในการทำการเกษตรมากขึ้นก็ส่งผลให้เกิดก๊าซเสียที่ส่งผลกระทบต่อชั้นบรรยากาศของโลกด้วยเช่นเดียวกัน
 9. การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายยาก – ไม่วาจะเป็นพลาสติกหรือโฟมเมื่อใช้แล้วไม่สามารถย่อยลลายได้ในทันทีก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกที่แย่ลงเรื่อยๆ
 10. พฤติกรรมที่เห็นแก่ตัว – สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นมาจากความเห็นแก่ตัวและต้องการความสะดวกสบายของมนุษย์ด้วยกันทั้งสิ้น ยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้สภาพอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปมากเท่านั้น

บรรยากาศของโลกเรานั้น มีการหมุนเวียนกันอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนั้นๆ จะยาวหรือสั้นแค่นั้นเอง ตัวอย่างสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศ เช่น การระเบิดภูเขาไฟ ทำให้การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศเดือนเดียว การพุ่งชนของดาวเคราะห์ หรืออุกาบาตร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถึง 25 ปี รวมไปถึงการเคลื่อนที่ของทวีป และการเปลี่ยนแปลงของพระอาทิตย์ก็เช่นเดียวกันอาจจะเกิดภายในพันปี ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีที่มาทั้งหมด มีอายุในการหมุนเวียนในแต่ระรอบของตัวมันเอง

Ocean

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศ

ปัจจัยที่ทำให้อากาศของโลกเรานั้นมีการเปลี่ยนแปลง เช่น พลังงานจากดวงอาทิตย์ และวงโคจรของโลก ส่วนปัจจัยานในได้แก่ ก๊าซในชั้นบรรยากาศ การเปลี่ยนแปลงของผิวโลกพอสรุปรวมได้ดังต่อไปนี้

 • พลังงานจากดวงอาทิตย์
 • วงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์
 • องค์ประกอบอื่นๆของบรรยากาศ
 • น้ำในแม่น้ำของมหาสมุทร
 • ขั้วโลกเหนือที่มีน้ำแข็งมาก
 • เปลือกโลก

ทุกสิ่งที่กล่าวมานั้นคือปัจจัยที่อยู่ภายนอกโลกที่สามารถทำให้ชั้นบรรยากาศในโลกของเรานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา

ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากดวงอาทิตย์ พลังงานที่เกิดจากดวงอาทิตย์ส่งผลต่อโลกของเรา ด้วนอุณหภูมิความร้อนที่ไม่คงที่ ลักษณะของดวงอาทิตย์ขยายตัวขึ้นใหญ่ ทำให้เกิดการเผาไหม้ก๊าซไฮโดรเจนที่อยู่ภายใน เมื่อผิวของดวงอาทิตย์ใหญ่ขึ้น แสงสว่างมากขึ้น ทำให้ความร้อนนั้นมากขึ้นไปด้วยเช่นกัน

น้ำในมหาสมุทร เป็นอีกหนึ่งตัวแปลที่มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของภูมิอากาศ ความชื้นในอากาศ น้ำจากมหาสมุทร ไปจนถึงความเค็มของน้ำทะเล มีส่วนสร้างให้เกิดประจุเผาไหม้ของความร้อนที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติโดยแท้จริง ผลกระทบต่อภูมิอากาศบนพื้นทวีปโดยตรง ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอากาศของโลกเราด้วยระยะเวลา 500 – 2,000 ปี

maxresdefault

ในปัจจุบันปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อโลกมนุษย์อย่างเรานั้นมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการอยู่การกิน สิ่งแปลกปลอมต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเราแบบไม่รู้ตัว และอาจจะส่งผลอันตรายต่อร่างกายของเราได้ในอนาคต สังคมไทยในสมัยนี้ต่างเร่งรีบแข่งขันกัน แย่งกันกิน แย่งกันทำงาน ทุกอย่างล้วนถูกบังคับโดยเวลา การรับประทานอาหารก็เช่นกัน อาหารที่ทุกคนทานเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นอาหารตามร้านหรูๆ หรืออาหารตามข้างทาง ล้วนมีสารพิษเจือปนอยู่ทั้งนั้น มลพิษที่ว่า คืออะไร มลพิษ ที่เกิดขึ้นนั้นเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่ามันมาจากไหน มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น มลพิษคือ สารเคมีที่มนุษย์ก่อขึ้น เช่น ท่อไอเสีย หรือควันที่ออกมาจากเครื่องยนต์ ที่เราคุ้นเคยกันทุกวัน สิ่งเหล่านี้เราไม่ควรจะมองข้าม การหายใจสูดดมสิ่งเหล่านี้เข้าไปมากๆ ร่างกายของเราอาจจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตก็เป็นได้

pollution

มลพิษที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยจากการวิเคราะห์ของนักวิทยาศาสตร์ อากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวันนั้น มีสิ่งที่เรียกว่า มลพิษอยู่ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ทำให้อากาศ และชั้นบรรยากาศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมากอยู่พอสมควร อุณหภูมิที่ไม่คงที่ของแต่ละสถานที่ บ่งบอกถึงภัยอันตรายที่เข้าใกล้ตัวเรามากขึ้น อากาศที่ร้อนมากถึงมากที่สุด มาจากสารพิษที่ปล่อยกันออกมาตลอดทั้งวัน บางแห่งที่มีรถยนต์หรือรถโดยสารมาก อากาศในจุดนั้นจะมีการถ่ายเทได้น้อย มีการหมุนเวียนอยู่ในสถานที่นั้นๆ ทำให้พื้นที่จุดนั้นร้อนกว่าที่อื่นที่ไม่มีรถยนต์ จุดที่มีอากาศร้อนชื้นส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์โดยตรง ร่างกายอาจอ่อนแรง ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดน้อยลง และอาจจะผลถึงโรคต่างๆที่กำลังจะตามมา

http://climate-justice-action.org