ผลกระทบที่มนุษย์จะได้รับในการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้มีสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนอยู่บ่อยๆ จนเรานั้นยากจะปรับตัว ซึ่งการที่สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนอกจากสิ่งมีชีวิตอย่างสัตว์ หรือพืชพันธุ์ต่างๆ จะได้รับผลกระทบแล้ว มนุษย์อย่างเราก็ได้รับด้วยเช่นกัน ผลกระทบที่ว่าจะมีอะไรบ้าง น่ากลัวขนาดไหนต้องลองพิสูจน์ความจริงดู

ผลกระทบของมนุษย์จากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง

โรคที่มากับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป

โรคระบาดจากแมลง : การที่อุณหภูมิแปรปรวน สูงขึ้นบ้างต่ำลงบ้างสัตว์ร้ายที่เป็นพาหะอย่างยุงลาย หรือยุงมาลาเรียจะอาศัยได้เป็นอย่างดีและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง เกิดการระบาดของโรคอันน่ากลัวอย่าง ไข้เลือดออก มาลาเรีย หรือไข้สมองอักเสบ

โรคติดต่อในระบบทางเดินอาหาร : การที่อุณหภูมิมีสูงขึ้น แหล่งน้ำก็จะแห้งลง เกิดการขาดแคลนน้ำ ไม่มีน้ำใช้ การสะสมของเชื้อโรคต่างๆ โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารก็จะยิ่งตามมาได้

โรคหวัด : เดี๋ยวก็ฝนตก เดี๋ยวก็แดดออก ทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน อ่อนเพลีย ภูมิคุ้มกันต่ำลงได้ เชื้อไวรัวหวัดจึงแพร่เข้าสู่ร่างกายได้โดยง่าย

สุขภาพจิตย่ำแย่

อาจเกิดอุบัติเหตุ : อากาศแปรปรวนฝนตกบ้าง มีหมอกบ้าง สลับสับสนกันไปหมด ก็อาจทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตาลาย มองข้ามไปบ้าง เรียกง่ายๆ ว่าทัศนะวิสัยการมองเห็นลดลง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดขึ้นได้

เกิดความเครียด : ความเครียดที่เกิดจากอากาศแปรปรวนก็เช่น ในช่วงที่อากาศร้อน อุณหภูมิสูง เกิดการหงุดหงิด หรือในวันที่น้ำท่วม นานเป็นอาทิตย์ เป็นเดือน สภาพจิตใจมักจะฟุ้งซ่าน ส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอลง

ส่งผลต่อร่างกายโดยตรง

โรคเกี่ยวกับผิวหนัง : เนื่องจากมีแสง UV มากจนเกินไปทำให้ผิวสัมผัสกับรังสีในปริมาณสูง ซึ่งหากได้รับเป็นเวลานาน เสียงต่อโรคมะเร็งผิวหนัง

หอบหืด/ภูมิแพ้ : การที่อากาศแปรปรวนทำให้สารก่อภูมิแพ้ในอากาศเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อร่างกายสูดดมเข้าไปบ่อยๆในวันที่ร่างกายภูมิต้านทานต่ำ อาจเกิดปัญหาโรคหอบหืด หรือภูมิแพ้ได้

ลมแดด : การที่สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ โดยเฉพาะอุณหภูมิร้อนมีมากกว่าอุณหภูมิเย็น ร่างกายก็จะเสียเหงื่อ เกิดภาวะขาดน้ำในร่างกาย เป็นลมหมดสติ ซึ่งหากพบแพทย์ช้าเกินไปอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ ยิ่งในวัยเด็ก ผู้สูงวัย รวมถึงผู้มีโรคประจำตัวยิ่งต้องดูแลใกล้ชิด

ปัญหาต่อร่างกายโดยอ้อมอื่นๆ

ยา หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์เสื่อมคุณภาพ : หมายความว่าการที่สภาพภูมิอากาศแปรปรวนอาจส่งผลให้อายุการใช้งานของยา อุปกรณ์ทางการแพทย์เสื่อมคุณภาพเร็วกว่าที่ระบุไว้

ผลผลิตทางการเกษตรน้อยลง : ทำให้ไม่มีผลผลิตออกมาสู่ตลาด ขาดแคลนอาหาร หรือเกษตรกรมีรายได้ลดลงจากที่เคยเป็นอยู่

สังคมเปลี่ยนแปลงตาม : ประชากรอาจอพยพ โยกย้ายถิ่นฐาน จำนวนประชากรบางแห่งอาจมีมากจนเกินไป ในขณะที่บางแห่งไม่มีหลงเหลือเลย