อากาศแปรปรวน เกิดขึ้นจากอะไร

ในปัจจุบันถ้าสังเกตดีๆ สภาพอากาศของไทยเราเกิดการเปลี่ยนแปลง แปรปรวนอย่างมาก เผลอๆ ในวันหนึ่งมีอากาศครบทั้ง 3 ฤดู ทั้งหนาว ร้อน และมีฝนตก ถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง หากถามว่ามันเป็นเพราะอะไรที่ทำให้อากาศในปัจจุบันแปรปรวนได้ขนาดนี้ จริงๆ แล้วเกิดจากธรรมชาติเป็นผู้สร้างเอง หรือเป็นเพราะฝีมือมนุษย์กันแน่?

สาเหตุของอากาศแปรปรวน

สภาพอากาศแปรปรวน เกิดขึ้นจากอะไร? เกิดจากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ทำให้สภาพอากาศแปรปรวน เกิดวาตภัยกับอุทกภัยร้ายแรง ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น และเกิดน้ำท่วมพื้นที่ชายฝั่งในหลายประเทศ ซึ่งเราจะแบ่งหัวข้อปัจจัย สาเหตุที่ทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนเป็น 3 หัวข้อด้วยกัน ดังนี้

  1. มลพิษทางอากาศ – มลพิษทางอากาศ คือ มลพิษที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นโมเลกุลชีวภาพ หรือวัตถุอันตรายชนิดอื่นๆ ล่องลอยในชั้นบรรยากาศของโลกเกิดจากการกระทำของมนุษย์เรา อย่างการปล่อยควันของโรงงานอุตสาหกรรม, โรงงานไฟฟ้าใช้พลังงานถ่านหิน, ยานพาหนะที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ฯลฯ ส่งผลกระทบทั้งต่อตัวมนุษย์เอง ทำให้ประชากรป่วยเป็นโรคภูมิแพ้, โรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อธรรมชาติทำให้เกิดฝนกรดอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สภาพอากาศแปรปรวน
  2. ขยะและสิ่งปฏิกูล – ขยะและสิ่งปฏิกูลเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างเกิดขึ้นเองแบบง่ายๆ เช่น ทานอาหารแล้วเหลือพลาสติกห่อหุ้ม โฟมที่ใช้รองอาหาร หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ อย่างโทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ้ค โทรทัศน์ ฯลฯ ยิ่งอัตราการอุปโภคบริโภคสินค้าชนิดต่างๆ ของมนุษย์โลกเพิ่มสูงขึ้นก็ยิ่งทำให้เกิดขยะ สิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลกระทบทำให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายมีสารพิษบางชนิดผสมอยู่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และชีวิต ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ตามมาด้วย เช่น น้ำเน่าเสีย ควันพิษจากการเผาขยะ เป็นต้น
  3. ไฟป่า – ไฟป่าที่ว่ามีได้จากทั้งจากตัวมนุษย์เป็นคนทำให้เกิด เช่น เผาป่าเพื่อต้องการไม้ ต้องการพื้นที่ ทำให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้าง และเกิดจากธรรมชาติเอง คือ เมื่อบริเวณป่านั้นๆ มีอุณหภูมิสูง, มีอากาศแห้งแล้งมากในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะในยุโรปตอนใต ซึ่งไฟป่าที่ว่าส่งผลกระทบ ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิต ทรัพย์สิน ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ทำให้เกิดหมอกควันปกคลุมเป็นบริเวณกว้าง ส่งผลต่อสุขภาพของประชากร การขนส่งทางอากาศ รวมถึงเป็นบ่อเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซส์ ส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดแก๊สเรือนกระจกเป็นมลพิษทางอากาศในข้อที่ 1 ที่ได้กล่าวมาข้างต้น

สภาพอากาศที่แปรปรวนนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะธรรมชาติ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะฝีมือมนุษย์ก็จริง แต่ถ้ามองดีๆ แล้วมนุษย์หรือเปล่าที่บีบให้ธรรมชาติต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง แปรปรวน